ANETA KAJZER  INFOWORKSCV

ANETA KAJZER<br/>Alienlove, 2018, oil and acrylic on canvas, 100 x 80
ANETA KAJZER
Alienlove, 2018
Oil and acrylic on canvas
100 x 80
ANETA KAJZER<br/>Sexy Back, 2018, oil and acrylic on canvas, 200 x 150 cm
ANETA KAJZER
Sexy Back, 2018
Oil and acrylic on canvas
200 x 150 cm
ANETA KAJZER<br/>Badman, 2018, oil and acrylic on canvas, 40 x 32 cm
ANETA KAJZER
Badman, 2018
Oil and acrylic on canvas
40 x 32 cm
ANETA KAJZER<br/>Nächtlicher Reigen, 2018, oil and acrylic on canvas, 160 x 140 cm
ANETA KAJZER
Nächtlicher Reigen, 2018
Oil and acrylic on canvas
160 x 140 cm
ANETA KAJZER<br/>Babyface, 2017, oil and acrylic on canvas, 68 x 48 cm
ANETA KAJZER
Babyface, 2017
Oil and acrylic on canvas
68 x 48 cm
ANETA KAJZER<br/>Die glückliche Braut, 2017, oil and acrylic on canvas,<br/>60 x 40 cm
ANETA KAJZER
Die glückliche Braut, 2017
Oil and acrylic on canvas
60 x 40 cm
ANETA KAJZER<br/>Eis Bär, 2017, oil and acrylic on canvas, 200 x 140 cm
ANETA KAJZER
Eis Bär, 2017
Oil and acrylic on canvas
200 x 140 cm
ANETA KAJZER<br/>Old White Man, 2017, oil and acrylic on canvas, 97 x 95 cm
ANETA KAJZER
Old White Man, 2017
Oil and acrylic on canvas
97 x 95 cm
ANETA KAJZER<br/>Fettige Haare Kappe drauf, 2017, oil and acrylic on canvas,<br/>150 x 130 cm
ANETA KAJZER
Fettige Haare Kappe drauf, 2017
Oil and acrylic on canvas
150 x 130 cm