ANETA KAJZER  INFOWORKSCV

ANETA KAJZER<br/>AI taking over, 2019, oil on canvas, 300 x 200 cm
ANETA KAJZER
AI taking over, 2019
Oil on canvas
300 x 200 cm
ANETA KAJZER<br/>Dirtbag, 2019, oil on canvas, 40 x 32 cm
ANETA KAJZER
Dirtbag, 2019
Oil on canvas
40 x 32 cm
ANETA KAJZER<br/>Bad man and boy, 2019, oil on canvas, 280 x 200 cm
ANETA KAJZER
Bad man and boy, 2019
Oil on canvas
280 x 200 cm
ANETA KAJZER<br/>Blues, 2019, oil on canvas, 40 x 32 cm
ANETA KAJZER
Blues, 2019
Oil on canvas
40 x 32 cm
ANETA KAJZER<br/>Space Invaders, 2019, oil on canvas, 300 x 200 cm
ANETA KAJZER
Space Invaders, 2019
Oil on canvas
300 x 200 cm
ANETA KAJZER<br/>Witching hour, 2019, oil on canvas, 200 x 150 cm
ANETA KAJZER
Witching hour, 2019
Oil on canvas
200 x 150 cm
ANETA KAJZER<br/>Krieger, 2019, oil on canvas, 40 x 32 cm
ANETA KAJZER
Krieger, 2019
Oil on canvas
40 x 32 cm
ANETA KAJZER<br/>Just smile, 2019, oil on canvas, 200 x 150 cm
ANETA KAJZER
Just smile, 2019
Oil on canvas
200 x 150 cm
ANETA KAJZER<br/>Master of Puppets, 2019, oil on canvas, 160 x 110 cm
ANETA KAJZER
Master of Puppets, 2019
Oil on canvas
160 x 110 cm
ANETA KAJZER<br/>Wasserkobold, 2019, oil on canvas, 46 x 42 cm
ANETA KAJZER
Wasserkobold, 2019
Oil on canvas
46 x 42 cm
ANETA KAJZER<br/>Alieneye, 2019, oil on canvas, 40 x 32 cm
ANETA KAJZER
Alieneye, 2019
Oil on canvas
40 x 32 cm
ANETA KAJZER<br/>Wizzard, 2019, oil on canvas, 60 x 50 cm
ANETA KAJZER
Wizzard, 2019
Oil on canvas
60 x 50 cm
ANETA KAJZER<br/>Alienlove, 2018, oil and acrylic on canvas, 100 x 80 cm
ANETA KAJZER
Alienlove, 2018
Oil and acrylic on canvas
100 x 80 cm
ANETA KAJZER<br/>Heartaches, 2018, oil on canvas, 200 x 140 cm
ANETA KAJZER
Heartaches, 2018
Oil on canvas
200 x 140 cm
ANETA KAJZER<br/>Gremlin und Lady, 2018, oil on canvas, 70 x 65 cm
ANETA KAJZER
Gremlin und Lady, 2018
Oil on canvas
70 x 65 cm
ANETA KAJZER<br/>Babyface, 2017, oil and acrylic on canvas, 68 x 48 cm
ANETA KAJZER
Babyface, 2017
Oil and acrylic on canvas
68 x 48 cm
ANETA KAJZER<br/>Sexy Back, 2018, oil and acrylic on canvas, 200 x 150 cm
ANETA KAJZER
Sexy Back, 2018
Oil and acrylic on canvas
200 x 150 cm
ANETA KAJZER<br/>Badman, 2018, oil and acrylic on canvas, 40 x 32 cm
ANETA KAJZER
Badman, 2018
Oil and acrylic on canvas
40 x 32 cm
ANETA KAJZER<br/>Nächtlicher Reigen, 2018, oil and acrylic on canvas, 160 x 140 cm
ANETA KAJZER
Nächtlicher Reigen, 2018
Oil and acrylic on canvas
160 x 140 cm
ANETA KAJZER<br/>Old White Man, 2017, oil and acrylic on canvas, 97 x 95 cm
ANETA KAJZER
Old White Man, 2017
Oil and acrylic on canvas
97 x 95 cm
ANETA KAJZER<br/>Die glückliche Braut, 2017, oil and acrylic on canvas,<br/>60 x 40 cm
ANETA KAJZER
Die glückliche Braut, 2017
Oil and acrylic on canvas
60 x 40 cm
ANETA KAJZER<br/>Eis Bär, 2017, oil and acrylic on canvas, 200 x 140 cm
ANETA KAJZER
Eis Bär, 2017
Oil and acrylic on canvas
200 x 140 cm
ANETA KAJZER<br/>Fettige Haare Kappe drauf, 2017, oil and acrylic on canvas,<br/>150 x 130 cm
ANETA KAJZER
Fettige Haare Kappe drauf, 2017
Oil and acrylic on canvas
150 x 130 cm