ANETA KAJZER  INFOWORKSINSTALLATION VIEWSCV

  ANETA KAJZER<br/>Tiered but Happy, 2020, oil on canvas, 40 x 32 cm
  ANETA KAJZER
  Tiered but Happy, 2020
  Oil on canvas
  40 x 32 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Skepsis, 2020, oil on canvas, 40 x 32 cm
  ANETA KAJZER
  Skepsis, 2020
  Oil on canvas
  40 x 32 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Ocean Girl, 2020, oil on canvas, 100 x 70 cm
  ANETA KAJZER
  Ocean Girl, 2020
  Oil on canvas
  100 x 70 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Kleiner Dämon, 2020, oil on canvas, 40 x 32 cm
  ANETA KAJZER
  Kleiner Dämon, 2020
  Oil on canvas
  40 x 32 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Katz und Maus, 2020, oil on canvas, 190 x 140 cm
  ANETA KAJZER
  Katz und Maus, 2020
  Oil on canvas
  190 x 140 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Fox Friend, 2020, oil on canvas, 60 x 45 cm
  ANETA KAJZER
  Fox Friend, 2020
  Oil on canvas
  60 x 45 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Fantasia, 2020, oil on canvas, 60 x 45 cm
  ANETA KAJZER
  Fantasia, 2020
  Oil on canvas
  60 x 45 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Charming Ghost, 2020, oil on canvas, 40 x 32 cm
  ANETA KAJZER
  Charming Ghost, 2020
  Oil on canvas
  40 x 32 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Pink Ocean, 2020, oil on canvas, 300 x 200 cm
  ANETA KAJZER
  Pink Ocean, 2020
  Oil on canvas
  300 x 200 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Space Invaders, 2019, oil on canvas, 300 x 200 cm
  ANETA KAJZER
  Space Invaders, 2019
  Oil on canvas
  300 x 200 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Bad man and boy, 2019, oil on canvas, 280 x 200 cm
  ANETA KAJZER
  Bad man and boy, 2019
  Oil on canvas
  280 x 200 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Flower Picking, 2020, oil on canvas, 260 x 200 cm
  ANETA KAJZER
  Flower Picking, 2020
  Oil on canvas
  260 x 200 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Aufbruch, 2020, oil on canvas, 280 x 200 cm
  ANETA KAJZER
  Aufbruch, 2020
  Oil on canvas
  280 x 200 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Don’t Touch Me, 2020, oil on canvas, 185 x 140 cm
  ANETA KAJZER
  Don’t Touch Me, 2020
  Oil on canvas
  185 x 140 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>On The Dancefloor, 2020, oil on canvas, 200 x 150 cm
  ANETA KAJZER
  On The Dancefloor, 2020
  Oil on canvas
  200 x 150 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Into The Void, 2020, oil on canvas, 160 x 120 cm
  ANETA KAJZER
  Into The Void, 2020
  Oil on canvas
  160 x 120 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Tanz, 2020, oil on canvas, 160 x 120 cm
  ANETA KAJZER
  Tanz, 2020
  Oil on canvas
  160 x 120 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Ringe Ringe Reihe, 2020, oil on canvas, 300 x 200 cm
  ANETA KAJZER
  Ringe Ringe Reihe, 2020
  Oil on canvas
  300 x 200 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Skinny Bitches, 2020, oil on canvas, 170 x 130 cm
  ANETA KAJZER
  Skinny Bitches, 2020
  Oil on canvas
  170 x 130 cm

  Inquire

  dritte auge
  ANETA KAJZER
  Das dritte Auge, 2019
  Oil on canvas
  200 x 150 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Der Magier, 2020, oil on canvas, 160 x 120 cm
  ANETA KAJZER
  Der Magier, 2020
  Oil on canvas
  160 x 120 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>In My Belly, 2020, oil on canvas, 200 x 140 cm
  ANETA KAJZER
  In My Belly, 2020
  Oil on canvas
  200 x 140 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Meerjungfrauen Melancholie, 2019, oil on canvas, 260 x 190 cm
  ANETA KAJZER
  Meerjungfrauen Melancholie, 2019
  Oil on canvas
  260 x 190 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Space Odyssey, 2020, oil on canvas, 160 x 120 cm
  ANETA KAJZER
  Space Odyssey, 2020
  Oil on canvas
  160 x 120 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Das Nest, 2019, oil on canvas, 200 x 190 cm
  ANETA KAJZER
  Das Nest, 2019
  Oil on canvas
  200 x 190 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>One Eyed Monkey, 2020, oil on canvas, 100 x 70 cm
  ANETA KAJZER
  One Eyed Monkey, 2020
  Oil on canvas
  100 x 70 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Verschwörung, 2020, oil on canvas, 40 x 32 cm
  ANETA KAJZER
  Verschwörung, 2020
  Oil on canvas
  40 x 32 cm

  Inquire

  wurmloch
  ANETA KAJZER
  Im Wurmloch 2019
  Oil on canvas
  300 x 200 cm

  Inquire

  nachts sind alle
  ANETA KAJZER
  Nachts sind alle Katzen Superhelden, 2019
  Oil on canvas
  220 x 160 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Gremlin und Lady, 2018, oil on canvas, 70 x 65 cm
  ANETA KAJZER
  Gremlin und Lady, 2018
  Oil on canvas
  70 x 65 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Ballkönigin, 2020, oil on canvas, 160 x 120 cm
  ANETA KAJZER
  Ballkönigin, 2020
  Oil on canvas
  160 x 120 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Lichtung, 2020, oil on canvas, 60 x 42 cm
  ANETA KAJZER
  Lichtung, 2020
  Oil on canvas
  60 x 42 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Prince Charming, 2020, oil on canvas, 60 x 42 cm
  ANETA KAJZER
  Prince Charming, 2020
  Oil on canvas
  60 x 42 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Dont Visit your Grandparents, 2020, oil on canvas, 40 x 32 cm
  ANETA KAJZER
  Dont Visit your Grandparents, 2020
  Oil on canvas
  40 x 32 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Optimistisch bleiben, 2020, oil on canvas, 60 x 42 cm
  ANETA KAJZER
  Optimistisch bleiben, 2020
  Oil on canvas
  60 x 42 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Witching hour, 2019, oil on canvas, 200 x 150 cm
  ANETA KAJZER
  Witching hour, 2019
  Oil on canvas
  200 x 150 cm

  Inquire

  Eat your broken Heart 600
  ANETA KAJZER
  Eat Your Broken Heart, 2019
  Oil and acrylic on canvas
  130 x 97 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Corona, 2020, oil on canvas, 60 x 42 cm
  ANETA KAJZER
  Corona, 2020
  Oil on canvas, 60 x 42 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Poser, 2020, oil on canvas, 120 x 100 cm
  ANETA KAJZER
  Poser, 2020
  Oil on canvas
  120 x 100 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Hundsmüde, 2020, oil on canvas, 40 x 32 cm
  ANETA KAJZER
  Hundsmüde, 2020
  Oil on canvas
  40 x 32 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Hutmacher, 2020, oil on canvas, 40 x 32 cm
  ANETA KAJZER
  Hutmacher, 2020
  Oil on canvas
  40 x 32 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Emo, 2020, oil on canvas, 40 x 32 cm
  ANETA KAJZER
  EMO, 2020
  Oil on canvas
  40 x 32 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Häschen in der Grube, 2020, oil on canvas, 40 x 32 cm
  ANETA KAJZER
  Häschen in der Grube, 2020
  Oil on canvas
  40 x 32 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Durchgeknallt, 2019, oil on canvas, 40 x 32 cm
  ANETA KAJZER
  Durchgeknallt, 2019
  Oil on canvas
  40 x 32 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Schlecker, 2019, oil and acrylic on canvas, 80 x 59 cm
  ANETA KAJZER
  Schlecker, 2019
  Oil and acrylic on canvas
  80 x 59 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Fettige Haare Kappe drauf, 2017, oil and acrylic on canvas,<br/>150 x 130 cm
  ANETA KAJZER
  Fettige Haare Kappe drauf, 2017
  Oil and acrylic on canvas
  150 x 130 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Just smile, 2019, oil on canvas, 200 x 150 cm
  ANETA KAJZER
  Just smile, 2019
  Oil on canvas
  200 x 150 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Froschkoenigin, 2019, oil on canvas, 100 x 70 cm
  ANETA KAJZER
  Froschkoenigin, 2019
  Oil on canvas
  100 x 70 cm

  Inquire

  ANETA KAJZER<br/>Nächtlicher Reigen, 2018, oil and acrylic on canvas, 160 x 140 cm
  ANETA KAJZER
  Nächtlicher Reigen, 2018
  Oil and acrylic on canvas
  160 x 140 cm

  Inquire