ANETA KAJZER  INFOWORKSINSTALLATION VIEWSCV

ANETA KAJZER<br/>Wolke 7, 2023/24, oil on canvas, 190 x 140 cm
ANETA KAJZER
Wolke 7, 2023/24
Oil on canvas
190 x 140 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br/>Winter Blues, 2024, oil on canvas, 90 x 70 cm
ANETA KAJZER
Winter Blues, 2024
Oil on canvas
90 x 70 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br/>Schnapsnase, 2023, oil on canvas, 90 x 70 cm
ANETA KAJZER
Schnapsnase, 2023
Oil on canvas
90 x 70 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br/>Eisprinzessin, 2024, oil on canvas, 90 x 70 cm
ANETA KAJZER
Eisprinzessin, 2024
Oil on canvas
90 x 70 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br/>EE, 2023, oil on canvas, 160 x 120 cm
ANETA KAJZER
EE, 2023
Oil on canvas
160 x 120 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br/>Die Wogen Glätten, 2022, oil on canvas, 200 x 140 cm
ANETA KAJZER
Die Wogen Glätten, 2022
Oil on canvas
200 x 140 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br/>I Hate You Too, 2022, oil on canvas, 200 x 140 cm
ANETA KAJZER
I Hate You Too, 2022
Oil on canvas
200 x 140 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br/>Frau in Flammen, 2022, oil on canvas, 190 x 140 cm
ANETA KAJZER
Frau in Flammen, 2022
Oil on canvas
190 x 140 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br/>We eat you up, We love you so, 2021, oil on canvas, 180 x 130 cm
ANETA KAJZER
We eat you up, We love you so, 2021
Oil on canvas
180 x 130 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br>Fata Morgana, Öl auf Leinwand, 280 x 190 cm
ANETA KAJZER
Fata Morgana, 2023
oil on canvas
280 x 190 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br>Sunset Boulevard, Öl auf Leinwand, 200 x 150 cm
ANETA KAJZER
Sunset Boulevard, 2023
oil on canvas
200 x 150 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br>Vessel, oil on canvas, 90 x 70 cm
ANETA KAJZER
Vessel, 2023
oil on canvas
90 x 70 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br>Du Hund, 2019, oil on canvas, 240 x 185 cm
ANETA KAJZER
Du Hund, 2019
Oil on canvas
240 x 185 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br>Skepsis, 2020, oil on canvas, 40 x 32 cm
ANETA KAJZER
Skepsis, 2020
Oil on canvas
40 x 32 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br/>Tanz, 2020, oil on canvas, 160 x 120 cm
ANETA KAJZER
Tanz, 2020
Oil on canvas
160 x 120 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br>Golden Boy, 2020, oil on canvas, 40 x 32 cm
ANETA KAJZER
Golden Boy, 2020
Oil on canvas
40 x 32 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br>Nächste Welle, 2021, oil on canvas, 40 x 32 cm
ANETA KAJZER
Nächste Welle, 2021
Oil on canvas
40 x 32 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br>Die Tänzerin, 2023, framed, watercolor on paper, 21 x 15 cm
ANETA KAJZER
Die Tänzerin, 2023, framed
Watercolor on paper
21 x 15 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br>Farbgeist, 2023, framed, watercolor on paper, 29 x 21 cm
ANETA KAJZER
Farbgeist, 2023, framed
Watercolor on paper
29 x 21 cm

Inquire

ANETA KAJZER<br>Meermensch, 2023, framed, watercolor on paper, 40 x 29 cm
ANETA KAJZER
Meermensch, 2023, framed
Watercolor on paper
40 x 29 cm

Inquire

error: Content is protected !!